Председник Одбора Агенције

 

 

Даница Маринковић

(Изабрана за члана Одбора на предлог Административног одбора Народне Скупштине у децембру 2016. године; за заменика председника Одбора изабрана 20. септембра 2017. године; за председника Одбора изабрана 17. јануара 2018. године)

 

Биографија

 

 


Заменик председника Одбора

 

Др Милош Станковић                                               

(Изабран за члана Одбора на предлог Председника Републике у јулу 2017. године; за заменика председника Одбора изабран 17. јануара 2018. године)

 

Биографија

 


ЧЛАНОВИСлободан Газивода 

(Изабран за члана Одбора на предлог Врховног касационог суда у јулу 2017. године)   

 

Биографија

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Др Јелена Станковић                                                                                                                                                                       

(Изабрана за члана Одбора на предлог Државне ревизорске институције у јулу 2017. године)

 

Биографија

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Мр Иван Ковачевић

(Изабран за члана Одбора на предлог Социјално-економског савета у јулу 2017. године)

 

Биографија

_______________________________________________________________________________________________________

Јанко Лазаревић

(Изабран за члана Одбора на предлог Заштитника грађана у јуну 2018. године)

 

Биографија

________________________________________________________________________________________________________

Живојин Ракочевић

(Изабран за члана Одбора на предлог Удружења новинара Србије и Независног удружења новинара Србије у јуну 2018. године)

________________________________________________________________________________________________________

Ранији чланови Одбора Агенције