Verka Atanasković, vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Verka Atanasković rođena je u Valjevu. Osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987, dok je pravosudni ispit položila 1992. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a počev od 1993. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije radila je kao advokat. U Agenciji radi od 01.07.2010. godine, na poslovima rešavanja sukoba interesa, u kom periodu je, do izbora za v. d. direktora Agencije, obavljala poslove samostalnog savetnika, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, sve do kraja 2016. godine, kada je stupila na funkciju pomoćnika direktora Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Kao ovlašćeni predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije uspešno je zastupala Agenciju u sporovima pred nadležnim sudovima.
Učestvovala je kao predavač na većem broju seminara iz oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa.

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije na sednici održanoj 25.01.2017. godine doneo je odluku da je izabere za v.d. direktora Agencije, počev od 27.01.2017. i tu dužnost je obavljala do 06.09.2017. godine kada je izabran direktor Agencije po objavljenom javnom konkursu . Nakon ostavke Majde Kršikape, Odbor Agencije je, na telefonskoj sednici održanoj 13.11.2017. godine doneo odluku da Verku Atanasković ponovo izabere za v.d. direktora Agencije, do izbora novog direktora.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Majda Kršikapa, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije od 18. septembra do 13. novembra 2017. godine

Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije od 2012. do 2016. godine

Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije od 2009. do 2012. godine