Верка Атанасковић, вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције

Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и XIII београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 01.07.2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.

Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

Одбор Агенције за борбу против корупције на седници одржаној 25.01.2017. године донео је одлуку да је изабере за в.д. директора Агенције, почев од 27.01.2017. и ту дужност је обављала до 06.09.2017. године када је изабран директор Агенције по објављеном јавном конкурсу . Након оставке Мајде Кршикапе, Одбор Агенције је, на телефонској седници одржаној 13.11.2017. године донео одлуку да Верку Атанасковић поново изабере за в.д. директора Агенције, до избора новог директора.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Мајда Кршикапа, директорка Агенције за борбу против корупције од 18. септембра до 13. новембра 2017. године

Татјана Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције од 2012. до 2016. године

Зорана Марковић, директорка Агенције за борбу против корупције од 2009. до 2012. године