Верка Атанасковић, в.д. директора Агенције за борбу против корупције

RAS_0189 Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и XIII београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.
Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 01.07.2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.
Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.
Одбор Агенције за борбу против корупције на седници одржаној 25.01.2017. године донео је одлуку да је изабере за в.д. директора Агенције, почев од 27.01.2017. године до избора директора Агенције по објављеном јавном конкурсу.

__________________________________________________________________________________________________________

Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције од 2012. до 2016. године

Зорана Марковић, директор Агенције за борбу против корупције од 2009. до 2012. године