Директор и заменик директора

Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције

(Ступио на функцију 23. јануара 2018. године)

БиографијаВерка Атанасковић, вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције од 27. јануара до 6. септембра 2017. године и од 13. новембра 2017. године до 22. јануара 2018. године

Мајда Кршикапа, директорка Агенције за борбу против корупције од 18. септембра до 13. новембра 2017. године

Татјана Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције од 2012. до 2016. године

Зорана Марковић, директорка Агенције за борбу против корупције од 2009. до 2012. године

__________________________________________________________________________________________________________

  Дејан Дамњановић, заменик директора Агенције за борбу против корупције

(Ступио на дужност 6. августа 2018. године)

 

Биографија

 

 

 

Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције за борбу против копрупције од 1. априла 2013. до 27. јануара 2017. године

Владимир Јанковић, заменик директора Агенције за борбу против корупције од 3. јула 2009. до 30. децембра 2010. године