Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja

Aktuelno
17/03/2020
Onlajn obuka o etici i integritetu dostupna svim zaposlenim u organima javne uprave
27/03/2020

Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja

print

Stupanjem na snagu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 31/2020, Agencija je svoj rad prilagodila novonastaloj situaciji i blagovremeno preduzela sve mere za održavanje njegovog kontinuiteta. Istovremeno, dužna je da prati i postupa po instrukcijama nadležnih državnih organa.
S tim u vezi, u skladu sa najnovijim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 35/2020 od 18. marta 2020. godine Agencija obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.
Obaveštavamo vas i pozivamo da u narednom periodu koristite druge dostupne kanale za komunikaciju s Agencijom i to:
telefonski kontakt: +381 11 4149 101, mobilni broj: 069 33 77 246 i
elektronsku poštu: office@acas.rs
Računamo na vaše razumevanje i saradnju u zajedničkoj borbi za očuvanje javnog zdravlja.

Odluka direktora o novim pravilima u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja