Настављен циклус обука „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере
17/01/2019
Амбасадор Украјине у посети Агенцији за борбу против корупције
11/02/2019

Настављен циклус обука „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

print
 Агенцијa за борбу против корупције је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013.) организовала 14. обуку на тему: „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“.

Циљ обуке је да функционери и запослени у образовању и васпитању буду обучени за примену одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције које се тичу пријављивања имовине и прихода функционера, обавештавања и вођења евиденција о поклонима и ступању и престанку функције, као и обавеза функционера у области спречавања сукоба интереса.

Обуци је присуствовало 27 представника предшколских установа са територије града Београда.