MERE JAVNOG OBJAVLJIVANJA PREPORUKE ZA RAZREŠENJE – REGISTRI