МЕРЕ ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ ЗАКОНА – РЕГИСТРИ

Листа по хронолошком реду

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А

Антонијевић Миомира – коначна

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Милетић Игор – коначна

Милковић Жељко – коначна

Милојичић Велибор – коначна

Н

Њ

О

П

Павловић Радослав – коначна

Р

Ристић Никола – коначна

С

Савић Дејан – коначна

Т

Тешановић Радомир – коначна

Тот Годо Валерија – коначна

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Иван Цвијовић – коначна

Ч

Џ

Ш