Kontakt


Radno vreme: od 7:30 do 15:30, radnim danima

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

 

011/41 49 100 – TASTERI:

1 – Za predstavke*

2 – Finansiranje političkih aktivnosti

3 – Sukob interesa

4 – Registar imovine i funkcionera

5 – Planovi integriteta

6 – Sektor prevencije

7 – Odnosi sa javnošću i međunarodna saradnja

8 – Kretanje predmeta

9 – Kancelarija direktora

 

* Informacije o predstavkama građana Agencija daje ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00