Kontakt

Obaveštenje za stranke

U skladu sa najnovijim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 35/2020 od 18. marta 2020. godine Agencija obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.
Obaveštavamo vas i pozivamo da u narednom periodu koristite druge dostupne kanale za komunikaciju s Agencijom i to:
telefonski kontakt: +381 11 4149 101, mobilni broj: 069 33 77 246 i,
elektronsku poštu office@acas.rs

 

Adresa:

Agencija za borbu protiv korupcije

Carice Milice 1

11000 Beograd

Radno vreme:

7:30 – 15:30, radnim danima

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

011/41 49 100 – TASTERI:

1 – Za predstavke*

2 – Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

3 – Sektor za sukob interesa i pitanja lobiranja

4 – Sektor za proveru imovine i Sektor za registre i evidencije

5 – Sektor za istraživanje i analitiku

6 – Sektor za prevenciju i jačanje integriteta

7 – Sektor za saradnju sa medijima i civilnim društvom

8 – Kretanje predmeta i Sektor za opšte poslove

9 – Kancelarija direktora i Sektor za spoljne poslove i strateški razvoj

 

* Informacije o predstavkama građana Agencija daje ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00