Kontakt


Radno vreme: od 7:30 do 15:30, radnim danima

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

 

011/41 49 100 – TASTERI:

1 – Za predstavke*

2 – Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

3 – Sektor za sukob interesa i pitanja lobiranja

4 – Sektor za proveru imovine i Sektor za registre i evidencije

5 – Sektor za istraživanje i analitiku

6 – Sektor za prevenciju i jačanje integriteta

7 – Sektor za saradnju sa medijima i civilnim društvom

8 – Kretanje predmeta i Sektor za opšte poslove

9 – Kancelarija direktora i Sektor za spoljne poslove i strateški razvoj

 

* Informacije o predstavkama građana Agencija daje ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00