Контакт


Радно време: од 7:30 до 15:30, радним данима

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

 

011/41 49 100 – ТАСТЕРИ:

1 – За представке*

2 – Финансирање политичких активности

3 – Сукоб интереса

4 – Регистар имовине и функционера

5 – Планови интегритета

6 – Сектор превенције

7 – Односи са јавношћу и међународна сарадња

8 – Кретање предмета

9 – Канцеларија директора

 

* Информације о представкама грађана Агенција даје понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00