Контакт

Обавештење за странке

У складу са најновијим Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године који је објављен у Службеном гласнику РС број 35/2020 од 18. марта 2020. године Агенција обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.
Обавештавамо вас и позивамо да у наредном периоду користите друге доступне канале за комуникацију с Агенцијом и то:
телефонски контакт: +381 11 4149 101, мобилни број: 069 33 77 246 и,
електронску пошту office@acas.rs

 

Адреса:

Агенција за борбу против корупције

Царице Милице 1

11000 Београд

Радно време:

7:30 – 15:30, радним данима

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

011/41 49 100 – ТАСТЕРИ:

1 – За представке*

2 – Сектор за контролу финансирања политичких активности

3 – Сектор за сукоб интереса и питања лобирања

4 – Сектор за проверу имовине и Сектор за регистре и евиденције

5 – Сектор за истраживање и аналитику

6 – Сектор за превенцију и јачање интегритета

7 – Сектор за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

8 – Кретање предмета и Сектор за опште послове

9 – Канцеларија директора и Сектор за спољне послове и стратешки развој

 

* Информације о представкама грађана Агенција даје понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00