Контакт


Радно време: од 7:30 до 15:30, радним данима

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

 

011/41 49 100 – ТАСТЕРИ:

1 – За представке*

2 – Сектор за контролу финансирања политичких активности

3 – Сектор за сукоб интереса и питања лобирања

4 – Сектор за проверу имовине и Сектор за регистре и евиденције

5 – Сектор за истраживање и аналитику

6 – Сектор за превенцију и јачање интегритета

7 – Сектор за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

8 – Кретање предмета и Сектор за опште послове

9 – Канцеларија директора и Сектор за спољне послове и стратешки развој

 

* Информације о представкама грађана Агенција даје понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00