Aktuelni informator

Naziv organa:

Agencija za borbu protiv korupcije

Adresa sedišta:

Carice Milice br. 1, 11000 Beograd

Matični broj:

17750763

Poreski identifikacioni broj:

106106566

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

* Informator je u postupku ažuriranja

Dokument možete preuzeti ovde:

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – ćirilica (8. oktobar 2018)

 Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – ćirilica (8. oktobar 2018)


Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica (8. oktobar 2018)

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica (8. oktobar 2018)


Arhiva Informatora o radu