Aktuelni informator

Naziv organa:

Agencija za sprečavanje korupcije

Adresa sedišta:

Carice Milice br. 1, 11000 Beograd

Matični broj:

17750763

Poreski identifikacioni broj:

106106566

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@acas.rs

Dokument možete preuzeti ovde:

  Informator o radu  – ćirilica (31. januar 2021.)

 Informator o radu  – ćirilica (31. januar 2021.)

  Informator  o radu – latinica (31. januar 2021.)

 Informator o radu – latinica (31. januar 2021.)

 


Arhiva Informatora o radu