Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за борбу против корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

* Информатор је у поступку ажурирања

Документ можете преузети овде:

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (8. октобар 2018)

 Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (8. октобар 2018)


Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – латиница (8. октобар 2018)

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – латиница (8. октобар 2018)


Архива Информатора о раду