Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за спречавање корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

Документ можете преузети овде:

Информатор о раду Агенције за спречавање корупције – ћирилица (20. септембар 2020.)

 Информатор о раду Агенције за спречавање корупције – ћирилица (20.септембар 2020.)

 Informator o radu Agencije za sprečavanje korupcije – latinica (20. септембар 2020.)

 Informator o radu Agencije za sprečavanje korupcije – latinica (20. септембар 2020.)

 


Архива Информатора о раду