Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за борбу против корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

Документ можете преузети овде:

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (30. јун 2020.)

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (30. јун 2020.)


Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica (30. јун 2020.)

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica (30. јун 2020.)


Архива Информатора о раду