Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за борбу против корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

 

Документ можете преузети овде:

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (7. август 2018)

Информатор о раду Агенције за борбу против корупције – ћирилица (7. август 2018)

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica  (7. avgust 2018)

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije – latinica (7. avgust 2018)


Архива Информатора о раду