Годишњи извештај

2016.

Извештај о раду за 2016. Агенције за борбу против корупције

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције  у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење

 

_________________________________________________________________________________________________________

2015.

Извештај о раду за 2015. Агенције за борбу против корупције и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење


2014.

Извештај о раду за 2014.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

English

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy

Превод овог извештаја на енглески језик, лектура текста и штампање финансирани су као део пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.


2013.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. и  извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана за 2013. годину.

 

English

Annual Report of the ACA (2013)

This publication and its translation in English are made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this publication is the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


2012.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину

Годишњи извештај о спровођењу Стратегије за 2012. годину

 

English

Annual Report of the ACA (2012)

Report on the Implementation of the National Anti-corruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anti-corruption Strategy (2012)

This publication and its translation in English are made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this publication is the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


2011.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2011. годину

Анекс 1 – Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана

Анекс 2 – Израда контролних картица за верификацију и допуну нацрта Планова интегритета

 

English

Annual Report of the ACA

Report on the implementation of the Strategy

The translation of this publication is funded by the EU funded project „Fight against Corruption – Support to the Establishement of Anti-corruption Agency“ Views and opinions in this publication are sole responsibility of the Anti-corruption Agency of the Republic of Serbia and cannot be attributed the European Union.


2010.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину

Анекс 1 – Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана

Анекс 1 – Табеларни приказ

Анекс 2 – Извештај о раду Одељења за решавање о сукобу интереса за 2010. годину

Анекс 3 – Извештај о извршењу буџета Агенције за 2010. годину

 

English

Annual Report of the Anticorruption Agency for 2010

Report on the Implementation of the National Anticorruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anticorruption Strategy

Print of this publication is funded by United Nation Development program in Serbia. The views expressed in publication are the Anticorruption Agency’s and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or its Member States.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]