Izveštaji – Sedmi konkurs

Udruženje građana Forum žena Prijepolja

Naziv projekta: „Mediji u borbi protiv korupcije“

Završni narativni izveštaj FŽP

Završni finansijski izveštaj FŽP

Izveštaj Agencije o sprovođenju projekta FŽP

 

Transparentnost Srbija

Naziv projekta: “Planovi integriteta – između korupcijskog rizika i antikorupcijske prakse”

Završni narativni izveštaj TS

Završni finansijski izveštaj TS

Izveštaj Agencije o sprovođenju projekta TS