Извештаји – Седми конкурс

Удружење грађана Форум жена Пријепоља

Назив пројекта: „Медији у борби против корупције“

Завршни наративни извештај ФЖП

Завршни финансијски извештај ФЖП

Извештај Агенције о спровођењу пројекта ФЖП

 

Транспарентност Србија

Назив пројекта: “Планови интегритета – између корупцијског ризика и антикорупцијске праксе”

Завршни наративни извештај ТС

Завршни финансијски извештај ТС

Извештај Агенције о спровођењу пројекта ТС