Извештаји – Осми конкурс

Транспарентност Србија

Назив пројекта: „Алтернативни поглед на Поглавље 23 – измене правног оквира и пракси“

Завршни наративни извештај ТС

Завршни финансијски извештај ТС

Извештај Агенције о спровођењу пројекта ТС

 

Београдски центар за безбедносну политику

Назив пројекта: „Алтернативни поглед на Поглавље 23 – измене правног оквира и пракси“

Завршни наративни извештај БЦБП

Завршни финансијски извештај БЦБП

Извештај Агенције о спровођењу пројекта БЦБП