Извештаји

Агенција за борбу против корупције прикупља податке о изради ЛАП и формирању тела за његово праћење од свих јединица локалних самоуправа и Аутономне покрајине на кварталном нивоу од почетка увођења ове обавезе од септембра 2017. године.
У наставку можете погледати и преузети извештаје са подацима о броју ЈЛС које су израдиле ЛАП и формирале тело за његово праћење у претходном периоду.

  Табела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима

  Tабела са подацима о ЛАП-овима и формираним телима

__________________________________________________________________________________________________________

2020.

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2020. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2020. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2020. године

__________________________________________________________________________________________________________

2019.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2019. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2019. године


2018.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – други квартал 2018. године

Извештај о изради ЛАП – први квартал 2018. године


2017.

Извештај о изради ЛАП – четврти квартал 2017. године

Извештај о изради ЛАП – трећи квартал 2017. године