Pres januar 2012.
06/02/2012
Izrada plana integriteta 2
27/02/2012

Izrada plana integriteta

print

Kako je izrađen nacrt plana integriteta

Model odluke o imenovanju radne grupe

Program izrade i sprovođenja plana integriteta

Model obaveštenja za zaposlene

Model zapisnika za radnu grupu

Uputstvo za zaposlene

Uputstvo za radnu grupu

Priručnik za izradu plana integriteta