Izrada plana integriteta – Arhiva

Sektor za poslove prevencije
15/07/2010
Intervju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić agenciji Beta
03/01/2014

Izrada plana integriteta – Arhiva

print

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne smouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine.

Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta plana integriteta koji se nalaze na internet adresi integritet.www.acas.rs ili na sajtu Agencije www.acas.rs u odeljku – plan integriteta -> nacrt plana integriteta.

Svim institucijama poslat je mejl sa korisničkim imenom i šifrom za pristup nactu plana integriteta.

Ukoliko institucija nije dobila mejl može se javiti na telefon 011/41 49 100 (taster 6) ili na mejl adresu integritet@acas.rs ili office@acas.rs

Aktivnosti koje institucija treba da sprovede nakon dobijanja korisničkog imena i lozinke:

  • ukoliko niste doneli Odluku o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta potrebno je da je donesete u što kraćem roku i dostavite Agenciji na adresu Carice Milice br. 1, 10000 Beograd;
  • formirana radna grupa upoznaje zaposlene sa pojmom,ciljem i načinom izrade plana integriteta i priprema program izrade plana integriteta;
  • zaposlene upoznati sa obavezom i rokom popunjavanja upitnika;
  • institucije koje nisu do 30.04.1012. godine, popunile upitnik u elektronskoj formi treba da popune upitnik u pisanoj formi;
  • popunjene upitnike u pisanoj formi radna grupa za izradu plana integriteta statistički obrađuje na način kako je to objašnjeno u Priručniku.
  • Rezultati upitnika su samo smernice za davanje konačne ocene izloženosti institucije rizicima za nastanak korupcije i drugih nepravilnsti od strane radne grupe za izradu plana integriteta.
  • Institucije u kojima su zaposleni popunjavali upitnik u elektronskoj formi, a koje nisu dobile dovoljno relevantne rezultate (odnosno, u kojima je upitnik popunilo manje od 30% od ukupnog broja zaposlenih) ili im dobijeni rezultati nisu dovoljni da daju kvalitetnu i objektivnu ocenu rizika, radne grupe mogu informacije potrebne za davanje konačne ocene rizika dobiti: – tako što će raditi intervjue sa zaposlenima prilikom ocene date oblasti (i to konstatovati u zapisniku) i/ili će odrediti broj zaposlenih koji će popuniti uptinik u pisanoj formi (preporuka – iz svake oblasti koja se procenjuje određeni broj zaposlenih sa različitih položaja i nivoa radnih mesta).
  • Ukoliko je stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima (26.07.2012. god.), zbog ukidanja, spajanja ili razdvajanja pojedinih ministarstava, došlo do izmene u sastavu radne grupe za izradu plana integriteta potrebno je doneti odluku o izmeni postojeće odluke. Ako je promenjen samo naziv ministarstva tada nije potrebno menjati već donetu odluku. Ministarstva koja su novoformirana doneće Odluku o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta i dostaviti je Agenciji.