Израда планa интегритета – Архива

Сектор за послове превенције
15/07/2010
Интервју директорке Агенције за борбу против корупције Татјане Бабић агенцији Бета
03/01/2014

Израда планa интегритета – Архива

print

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне смоуправе, јавне службе и јавна предузећа су у обавези да израде свој план интегритета до 31. марта 2013. године.

План интегритета израђује се на основу нацрта плана интегритета који се налазе на интернет адреси integritet.www.acas.rs или на сајту Агенције www.acas.rs у одељку – план интегритета -> нацрт плана интегритета.

Свим институцијама послат је мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацту плана интегритета.

Уколико институција није добила мејл може се јавити на телефон 011/41 49 100 (тастер 6) или на мејл адресу integritet@acas.rs ili office@acas.rs

Активности које институција треба да спроведе након добијања корисничког имена и лозинке:

  • уколико нисте донели Одлуку о именовању радне групе за израду плана интегритета потребно је да је донесете у што краћем року и доставите Агенцији на адресу Царице Милице бр. 1, 10000 Београд;
  • формирана радна група упознаје запослене са појмом,циљем и начином израде плана интегритета и припрема програм израде плана интегритета;
  • запослене упознати са обавезом и роком попуњавања упитника;
  • институције које нису до 30.04.1012. године, попуниле упитник у електронској форми треба да попуне упитник у писаној форми;
  • попуњене упитнике у писаној форми радна група за израду плана интегритета статистички обрађује на начин како је то објашњено у Приручнику.
  • Резултати упитника су само смернице за давање коначне оцене изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилнсти од стране радне групе за израду плана интегритета.
  • Институције у којима су запослени попуњавали упитник у електронској форми, а које нису добиле довољно релевантне резултате (односно, у којима је упитник попунило мање од 30% од укупног броја запослених) или им добијени резултати нису довољни да дају квалитетну и објективну оцену ризика, радне групе могу информације потребне за давање коначне оцене ризика добити: – тако што ће радити интервјуе са запосленима приликом оцене дате области (и то констатовати у записнику) и/или ће одредити број запослених који ће попунити уптиник у писаној форми (препорука – из сваке области која се процењује одређени број запослених са различитих положаја и нивоа радних места).
  • Уколико је ступањем на снагу Закона о министарствима (26.07.2012. год.), због укидања, спајања или раздвајања појединих министарставa, дошло до измене у саставу раднe групe за израду плана интегритета потребно је донети одлуку о измени постојеће одлуке. Ако је промењен само назив министарства тада није потребно мењати већ донету одлуку. Министарства која су новоформирана донеће Одлуку о именовању радне групе за израду плана интегритета и доставити је Агенцији.