Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције

print
Датум оглашавања: 12.03.2020. године

Датум истека рока за пријављивање: 20.03.2020. године

Текст интерног конкурса