Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције

print
Датум оглашавања: 18.06.2020. године

Датум истека рока за пријављивање: 26.06.2020. године

Текст интерног конкурса