Godišnji izveštaj 2011. DHSS

Demohrišćanska partija Srbije
29/05/2012
Prijava samo na obrascu sa sajta Agencije
04/01/2010

Godišnji izveštaj 2011. DHSS

print

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac)

Mišljenje ovlašćenog revizora

Završni račun (APR)