Годишњи финансијски извештаји политичких субјеката за 2018. годину подносе се до понедељка 15. априла 2019. године

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Годишњи финансијски извештаји политичких субјеката за 2018. годину подносе се до понедељка 15. априла 2019. године

print
  Према Закону о финасирању политичких активности политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке дужни су да Агенцији поднесу годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Рок за подношење ГФИ за 2018. годину истиче у понедељак 15. априла 2019. године.