Finansiranje političkih subjekataDOKUMENTAOVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA


pdf_smallIzveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine

pdf_smallIzveštaj o kontroli troškova izborne kampanje 2016. godine

pdf_smallIzveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2015. godini

pdf_small Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2014. godini

doc_small Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u izbornim kampanjama u prvoj polovini 2014. godine

doc_small Ispravka na strani 36


Prema članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni su da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezulata izbora.

Rok za dostavljanje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za:

  • izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije je 23. 4. 2014. godine
  • izbor odbornika u Skupštinu grada Beogarada je 22. 4. 2014. godine
  • izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Sevojno je 23. 4. 2014. godine
  • izbor odbornika u Skupštinu opštine Pećinci je 16. 4. 2014.godine
  • izbor odbornika u Skupštinu opštine Bor je 16. 4. 2014.godine
  • izbor odbornika u Skupštinu opštine Negotin je 25. 4. 2014.godine

Obaveštavamo političke subjekte da su u smislu odredbi člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti “Službeni glasnik RS” broj 43/2011 dužni da Agenciji za borbu protiv korupcije, do 15. 4.2014. godine dostave Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.


Agencija za borbu protiv korupcije je na konferenciji održanoj 9. decembra 2013. godine predstavila publikaciju Kontrola finansiranja političkih subjekata.

Kontrola finansiranja političkih subjekata

The Oversight of the Financing of Political Entities

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Prevod na engleski jezik omogućila JRGA.


Agencija za borbu protiv korupcije je na konferenciji održanoj 31. maja 2013. godine predstavila Prvi izveštaj o kontroli troškova političkih subjekata – izborne kampanje nakon izbora održanih 2012. godine.

Prvi izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata – izborne kampanje 2012.

The First Report on Oversight of Political Entities 2012 Election Campaigns Cost

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Prevod na engleski jezik omogućila JRGA.


Spisak političkih stranaka i odgovornih lica protiv kojih je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja izveštaja I2 o troškovima u izbornoj kampanji – 28. 10. 2013.

Izmene i dopune pravilnika o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i Izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta – 6. 4. 2013.


NAJČEŠĆA PITANJA POLITIČKIH STRANAKA


Treninzi za predstavnike političkih stranaka – posećenost treninga


 

Godišnji izveštaji

 
Alijansa vojvođanskih Rumuna AVR
Bogata Srbija pokret poljoprivrednika i privrednika
ProbaBošnjačka demokratska stranka Sandžaka BDSS
Bošnjačka demokratska zajednica BDZ
Vlaška demokratska stranka
Vlaska_demokratska_stranka Vlaška demokratska stranka  Srbije VDSS
vojvodjanska_partija Vojvođanska partija VP
G17_plus G17 Plus
gradjanski_savez_madjara Građanski savez Mađara GSM
Grupa građana „Ravanica“
Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara DZVM
Demokratska partija Albanaca DPA
Demokratska partija Bugara DPB
DS Demokratska stranka DS
DSS Demokratska stranka Srbije DSS
DUADemokratska unija Albanaca DUA
Demokratska unija doline
Demokratski pokret Rumuna Srbije DPRS
Demokratski savez Bugara DSB
DSHV Demokratski savez Hrvata u Vojvodini DSHV
dhssDemohrišćanska partija Srbije DHSS
Zajedno za Vojvodinu ZzV
Zajedno za Šumadiju ZAJEDNO
Zelena_ekoloska_partijaZelena ekološka partija ZEP
Zeleni_srbije Zeleni Srbije ZELENI
JS Jedinstvena Srbija JS
kpKomunistička partija KP
LDPLiberalno demokratska partija LDP
LSVLiga socijaldemokrata Vojvodine LSV
narodna_partijaNarodna partija NP
narodna_selajcka_strankaNarodna seljačka stranka NSS
nopo Nijedan od ponuđenih odgovora NOPO
NSNova Srbija NS
Partija_za_demokratsko_delovanjePartija za demokratsko delovanje PDD
PUPSPartija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS
pokret_veteranaPokret veterana PV
Pokret „Živim za Krajinu“
Pokret za demokratski progres
Pokret mađarske nade PMN
Ppssbk_logookret snaga Srbije BK PSS BK
Pokret socijalista PS
puls_srbijePuls Srbije
Reformistička stranka
Romska demokratska stranka RDS
Rusinska demokratska stranka RDS
sbbSavez bačkih Bunjevaca SBB
Savez_vojvodjanskih_madjaraSavez vojvođanskih Mađara SVM
sdpSandžačka demokratska partija SDP
Sandžačka narodna partija SNP
Sandžačka Raška partija SRP
Socijaldemokratska_partija_srbijeSocijaldemokratska partija Srbije SDPS
Socijaldemokratska_unijaSocijaldemokratska unija SDU
SPSocijaldemokratski pokret SP
sdsSocijaldemokratski savez SDS
SNSSrpska napredna stranka SNS
SPOSrpski pokret obnove SPO
SPSSocijalistička partija Srbije SPS
SRSSrpska radikalna stranka SRS
Stranka_demokratske_akcije_sandzakaStranka demokratske akcije Sandžaka SDA
Stranka za Sandžak SZS
Udruženje penzionera i socijalna pravda
ussUjedinjena seljačka stranka USS
cpCrnogorska partija

Izveštaji o troškovima izborne kampanje

NOVE PODATKE POGLEDATI NA:
PRETRAGA IZVEŠTAJA
O TROŠKOVIMA KAMPANJE

Izveštaji o troškovima izborne kampanje 2012. godine – stari podaci:

Izbori za Predsednika Republike
Izbori za poslanike u Skupštini AP Vojvodine
Izbori za odbornike