Евиденцијe о поклонима функционера за 2019.

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Евиденцијe о поклонима функционера за 2019.

print

Агенција за борбу против корупције je, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, на својој интернет презентацији објавила евиденције о поклонима функционера за 2019. годину (http://www.acas.rs/acasPublic/poklonSearch.htm).