3 events found.

Циклус обука: “ Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“

Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус обука у више градова и општина у Србији на тему “ Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“. Обуке су намењене […]

Циклуса семинара по Србији Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус семинара у октобру, новембру и децембру 2016. године у више градова и општина у Србији на темe:  „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ Семинар „Спречавање сукоба интереса и контрола […]

Семинари – Чачак

Програм семинара План интегритета и процена ризика корупције у прописима Сала бр. 1 08.06.2016. године, Чачак Ресторан „Моравски аласи“ Немањина 9 Предавачи: Златко Стојановић, сарадник у Одсеку за планове интегритета; Јован Ницић, виши саветник у Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа; Небојша Тасић, виши […]