Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ – Kruševac

print
Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji, počev od marta 2018. godine, na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“.

Cilj obuke je unapređenje znanja funkcionera i zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju radi uspešne primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na teme navedene obuke.

Kruševac, 24.10.2018. godine, sa početkom u 11 časova u Centru za struno usavršavanje, ul. Balkanska 63 V sprat.

Program obuke