Циклус обука: „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“ – Београд

print
Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) организује циклус обука у више градова и општина у Србији, почев од марта 2018. године, на тему „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“.

Циљ обуке је унапређење знања функционера и запослених у образовању и васпитању ради успешне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције на теме наведене обуке.

Београд, 29. јануар 2019. године, са почетком у 11 часова у просторијама ЕУ инфо центра, Краља Милана 7.