Циклус обука: „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“

print

Агенцијa за борбу против корупције у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције, који кроз ИПА 2013 програм финансира Европска унија, организује циклус обука у више градова и општина у Србији на тему: „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера. Обуке су намењене директорима и члановима управних и надзорних одбора здравствених установа.

20. септембар, од 11 до 15 часова, Ниш, Скупштинска сала града Ниша, Николе Пашића 24