Циклус обука: „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“

print

Агенцијa за борбу против корупције у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције, који кроз ИПА 2013 програм финансира Европска унија, организује циклус обука у више градова и општина у Србији на тему: „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера. Обуке су намењене директорима и члановима управних и надзорних одбора здравствених установа.

17. септембар, од 11 до 15 часова Крагујевац, Скупштинска сала у згради ГУ Крагујевца, Трг слободе 3