Циклус обука: “ Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“

print
Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус обука у више градова и општина у Србији на тему        “Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“. Обуке су намењене функционерима који врше јавне функције у органима јединице локалне самоуправе (одборницима, секретарима скупштине општине, председницима општина, заменицима председника општина и осталим члановима општинског већа, начелницима општинске управе и др.) и функционерима који врше јавне функције у органима јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач јединица локалне самоуправе (директори, чланови управног и надзорног одбора, чланови школског одбора).

08.10.2019. – Ужице:  од 11 до 14:30 часова, сала Скупштине града Ужице, Димитрија Туцовића 52.