print

Program seminara

Plan integriteta

09.12.2016. godine, Prokuplje

Restoran „Olypmpic Residence“

Vuka Karadžića 6

Predavač:

  • Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta.

10:00 – 10:10

Uvodna reč

10:10 – 11:30

Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji.

11:30 – 12:00

Osveženje