print

Семинар – „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Нови Сад, 09. новембар, сала Скупштине града, са почетком у 11:00ч, за циљну групу са територије Јужнобачког управног округа

Учесници семинара биће упознати са појмом и врстама сукоба интереса и обевезама функционера у области спречавања сукоба интереса и пријављивања имовине и прихода, односно, на семинарима ће бити обрађене следеће теме:

  • Регистар и пријављивање имовине функционера, контрола извештаја о имовини и приходима функционера, обавештавање и вођење евиденција о поклонима и ступању и престанку функције;
  • Обавезе функционера у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и
    кумулација функција, обављање другог посла или делатности, и др.);
  • Поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције;
  • Подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције