Семинар „План интегритета“ – хотел „Палас“, Београд

print

Програм семинара

План интегритета

07.06.2017. године, Београд

Хотел „Палас“

Топличин венац 23

10:00 – 10:10

Уводна реч

10:10 – 11:30

Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији.

11:30 – 12:00

Освежење