Okrugli sto u Novom Pazaru: Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera

print
Agencija za borbu protiv korupcije organizuje deset okruglih stolova, širom Srbije, u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća, čiji je osnivač lokalna samouprava, o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji.

Deveti okrugli sto na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ održaće se u Novom Pazaru, 07. decembra 2017. u sali Doma kulture sa početkom u 11:00 časova, ul. Stevana Nemanje 2.

Funkcioneri iz Sjenice, Tutina i Novog Pazara saznaće sve detalje o obavezama u pogledu prijavljivanja imovine, obaveštavanju Agencije o stupanju, odnosno prestanku funkcije, evidenciji poklona, učestvovanju u postupcima javnih nabavki, sprečavanju sukoba interesa ali i postupku utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji i podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava.