Okrugli sto u Vranju: Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera

print
Agencija za borbu protiv korupcije organizuje deset okruglih stolova, širom Srbije, u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća, čiji je osnivač lokalna samouprava, o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji.

Osmi okrugli sto na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ održaće se u Vranju, 01. decembra 2017. u sali Skupštine Grada Vranja sa početkom u 10:30 časova, ul. Kralja Milana 1.

Funkcioneri iz Bosilegrada, Trgovišta, Preševa, Bujanovca i Vranja saznaće sve detalje o obavezama u pogledu prijavljivanja imovine, obaveštavanju Agencije o stupanju, odnosno prestanku funkcije, evidenciji poklona, učestvovanju u postupcima javnih nabavki, sprečavanju sukoba interesa ali i postupku utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji i podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava.