Округли сто на тему: Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера

print
Агенција за борбу против корупције организује десет округлих столова, широм Србије, у циљу обавештавања установа, организација и јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа, о обавезама, забранама и ограничењима које проистичу из Закона о Агенцији. Пети округли сто на тему „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ одржаће се у Зајечару 07. новембра 2017. у сали Скупштине Града Зајечара са почетком у 12 часова.

Функционери из Кладова, Бора и Зајечара сазнаће све детаље о обавезама у погледу пријављивања имовине, обавештавању Агенције о ступању, односно престанку функције, евиденцији поклона, учествовању у поступцима јавних набавки, спречавању сукоба интереса али и поступку утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији и подношења захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава.