Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва

print

Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва

ХОТЕЛ ЦЕНТАР

Нови Сад

30. септембар 2015. године

11:00-11:10

Уводно обраћање

Агенција за борбу против корупције Миодраг Шкундрић, саветник у Одељењу за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања Сектор за послове превенције

11:10-12:00

Презентација анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу коју је спровела Агенција

Милош Мојсиловић, виши саветник у Сектору за превенцију

12:00-12:15

Пауза за кафу

12:15-14:00

Дискусија о потреби и могућностима допуне анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу

Милош Мојсиловић, виши саветник у Сектору за превенцију

Ана Јеросимић, шеф Одсека за за надзор над спровођењем Стратегије

и Акционог плана и анализу прописа

14:00-15:00

Коктел послужење