Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва

print

Тема:

Учешће грађана у креирању јавних политика и јавном животу. Примери добре праксе, проблеми и могућности измене законодавног оквира

Место:

Медиа и Реформ центар Ниш, Обреновићева бр. 38

Програм:
11:00-11:05

Уводно обраћање, Агенција за борбу против корупције

11:05-12:45

Представљање налаза и мишљења о учешћу грађана у јавном животу, Тања Максић и Владимир Костић, истраживачи

Дискусија о налазима и предлози за даље истраживање

12:45-13:00

Закључак

13:00-13:30

Коктел