Edukativni filmovi01-filmEpizoda I: Agencija za borbu protiv korupcije

U ovoj epizodi saznaćete koji mehanizmi za sprečavanje korupcije postoje u Republici Srbiji, a dobićete i bliže informacije o nadležnostima i delokrugu rada Agencije za borbu protiv korupcije.


02-filmEpizoda II: Vrednosti zaposlenih u javnom sektoru

U ovoj epizodi prikazuje se uloga zaposlenih u javnom sektoru, koja je specifična jer nju određuje služenje javnom interesu. Svojim ponašanjem zaposleni u javnom sektoru direktno utiču na način obavljanja zadataka u institucijama, na ugled organa kao i na poverenje koje građani imaju u te institucije.


03-filmEpizoda III: Hijerarhija odgovornosti

U ovoj epizodi obrađen je pojam odgovornosti u javnom sektoru, kao i faktori koji mogu pozitivno i negativno uticati na osećaj odgovornosti i odgovorno postupanje rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru.


04-filmEpizoda IV: Etičke dileme

Kada se u poslovnom i privatnom životu nađemo između dve suprotstavljene vrednosti, nije uvek lako doneti odluku. U ovoj epizodi prikazane su dve etičke dileme iz radnog okruženja kao i modeli koje možemo koristiti u njihovom rešavanju.


05-filmEpizoda V: Integritet

U ovoj epizodi predstavljen je značaj građenja i očuvanja integriteta u bilo kojoj instituciji sistema. Kroz predstavljanje jedne relativno česte situacije, prikazano je kako manjak integriteta utiče na funkcionisanje institucije, ali i kako se usklađivanjem normativne regulative, organizacionog delovanja i kadrovskog planiranja poboljšava funkcionisanje institucije i vraća poverenje građana.


06-filmEpizoda VI: Poklon

U ovoj epizodi daju se odgovori na neka pitanja o poklonu. Šta je poklon? Sme li zaposleni u javnom sektoru da primi poklon? Kada poklon prelazi u mito? Šta je prigodni a šta protokolarni poklon?


07-filmEpizoda VII: Sukob interesa

U ovoj epizodi obrađuje se pojam sukoba interesa. Sukob interesa je situacija u kojoj se svako može naći, pa i državni službenik, rukovodilac, funkcioner… Specifičnost zaposlenih u javnom sektoru koja ih čini profesionalnim i koja proizlazi iz njihove uloge – jeste kompetencija da situaciju sukoba interesa prepoznaju i na nju na odgovarajući način odreaguju.


image07Episode VII: Conflict of Interest

This episode deals with the concept of conflict of interest. Conflict of interest is a situation in which anyone can find him/herself, including civil servant, manager or public official… The specificity of being the employee of the public sector is a competence to recognize the situation of conflict of interest and to react appropriately.

 Izrada plana integriteta u aplikaciji – Zadaci i uloga radne grupe