Документа

Како би помогла јединицама локалних самоуправа да што квалитетније израде ЛАП, Агенција за борбу против корупције је уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана са упутствима за израду, спровођење и праћење (Модел ЛАП). Модел ЛАП је допуњен у децембру 2018. године због уочених проблема при формирању тела за праћење примене ЛАП са којима су се сусреле поједине општине.
У наставку можете погледати и преузети наведене документе.

Модел ЛАП

Допуна Модела ЛАП

Модел ЛАП енглески