Десети конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 02. aвгуста 2019. године.

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Десети конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва – објављен 02. aвгуста 2019. године.

print
Конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију једног пројеката за развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти са циљем да се унапреди борба против корупције.

Пријаве на Конкурс подносе се до 02. септембра 2019. године.

Одлука

Упутство за конкурисање

Формулар за предлог пројекта

Формулар за буџет пројекта