14/07/2010

Odluke po žalbama

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Mere o povredi zakona

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Organi i organizacija

Odbor Agencije Direktor Organizaciona shema        
24/09/2012

Rezultati VI konkursa za stažiranje

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, www.acas.rs, dana 10. avgusta 2012. godine za izbor sedam kandidata za stažiranje, nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru stažista iz Pravila konkursa, doneta je odluka da na stažiranje budu primljeni: 1. Jelena Đokić, Sektor […]
31/08/2012

Agencija podseća javne funkcionere

Agencija podseća javne funkcionere kojima je javna funkcija prestala, a nameravaju da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju delatnost u vezi sa funkcijama koje su vršili, da su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje Agenciji podnesu zahtev za […]
31/08/2012

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije […]
21/06/2012

Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja

Izveštaji su dostupni na internet stranici http://www.acas.rs/sr_cir/finansiranje-politickih-subjekata.html  
15/07/2010

Sektor za operativne poslove

  U okviru Sektora za operativne poslove organizovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za registre i Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da te podatke i […]
20/06/2012

Ćuprija – Izbori za odbornike

Grupa građana: Ravanica Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Demokratska partija makedonaca Srpska radikalna stranka SRS