Nekategorizovano

15/07/2010

Edukacija

Odsek za programe obuke   U okviru Sektora za poslove prevencije, kroz rad Odseka za programe obuke, državnim organima i organizacijama, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi, javnim službama i drugim pravnim licima se pružaju usluge u pogledu pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije, jačanju integriteta i drugim temama koje […]
15/07/2010

Sektor za poslove prevencije

U okviru Sektora za poslove prevencije organizovana su dva odeljenja i dva odseka u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova uloga u otklanjanju pojedinačne korupcije, posebno ako […]
29/10/2010

Sektor za poslove kontrole

U Sektoru za poslove kontrole obrazovane su dve unutrašnje jedinice: Odeljenje za kontrolu imovine Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih subjekata
25/10/2012

Aktivnosti (OCD)

22.01.2021. Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije. Na mestu gde su vlast i moć […]