16/11/2020

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima

Republika Srbija se, u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, obavezala da će proceniti uticaj dosadašnjih mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija), kao i da će preduzeti korektivne mere, ukoliko je potrebno i uspostaviti […]
03/11/2020

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija. Priručnik je primarno namenjen svim javnim funkcionerima u Republici Srbiji (RS), a sekundarno svim osobama koje žele da razumeju pojam sukoba interesa i nespojivosti funkcija javnih funkcionera i koje su sve mogućnosti i […]
30/10/2020

Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medija, Agencija za sprečavanje korupcije održala je 29. oktobra konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj bio upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije u oblasti sukoba interesa i provere imovine i prihoda funkcionera, koji je u […]
22/10/2020

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Ministarstvo pravde raspisalo je javni konkurs za izbor pet članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Konkurs je raspisan u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju korupcije, čija je primena počela 1. septembra 2020. godine. JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORU…
20/10/2020

Počeo program stažiranja u Agenciji

Agencija za sprečavanje korupcije i ove godine učestvuje u programu stažiranja za mlade profesionalce iz jugozapadne Srbije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji. Izabrani stažisti će u narednih šest meseci imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima i radom Agencije za sprečavanje korupcije, Kancelarije za javne nabavke, Narodne skupštine, Ministarstva […]
19/10/2020

Dve godine od osnivanja Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Mreža institucija za sprečavanje korupcije, obeležila je dve godine postojanja. Ustanovljena u oktobru 2018. godine, kada su Deklaraciju , o osnivanju potpisali najviši predstavnici antikorupcijskih institucija iz 17 država, Mreža danas okuplja 29 članica, uz jednog posmatrača i četiri partnerske institucije. Agencija za sprečavanje korupcije bila je među osnivačima, na […]
13/10/2020

Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“

U okviru realizacije Projekta za odgovornu vlast (GAI) Agencija za sprečavanje korupcije je sa sudijama prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Kragujevca i Niša, i predstavnicima Prekršajnog apelacionog suda radila na veoma važnoj oblasti koja se tiče unapređenja saradnje Agencije i prekršajnih sudova i na izradi Uputstva o postupku […]
05/10/2020

Nove web forme obrazaca i sadržina obrazaca u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije

Obaveštavaju se javni funkcioneri, organi javne vlasti i pravna lica da se obrasci izveštaja o imovini i prihodima, obaveštenja o stupanju i prestanku javne funkcije, evidencije poklona i obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku podnose u web formi, pristupanjem sistemu preko web linka koji vodi do pristupne […]
02/10/2020

Obuke o Metodologiji istraživanja i analize

U okviru USAID Projekta za odgovornu vlast organizovana je obuka o Metodologiji istraživanja i analize, kojoj su prisustvovali zaposleni Agencije za sprečavanje korupcije. Obuka je trajala dve nedelje od 21. septembra do 2. oktobra. Prva nedelje obuhvatila je grupne obuke 26 zaposlenih Agencije, dok su tokom druge nedelje učestvovali pojedinačni sektori […]