24/10/2017

Podneta inicijativa za razrešenje direktorke Apoteka “Beograd” zbog sukoba interesa

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Skupštini grada Beograda inicijativu za razrešenje Jasminke Bjeletić sa javne funkcije direktora Apoteka “Beograd“. Podsećamo da je ranije Agencija, po službenoj dužnosti, vodila postupak protiv Jasminke Bjeletić i donela rešenje kojim je imenovanoj izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije […]
24/10/2017

Agencija objavljuje Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o dualnom obrazovanju

Predlogom zakona se veoma značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije, koja je interesna i poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata. Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Predlogom zakona je Privrednoj komori povereno da proverava ispunjenost […]
23/10/2017

Ambasador Holandije u poseti Agenciji

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa sastala se danas sa ambasadorom Kraljevine Holandije Henkom van den Dolom i savetnikom za vladavinu prava pri ambasadi Aleksandrom Momirovim. U razgovoru su se saglasili da je u oblasti borbe protiv korupcije od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu […]
20/10/2017

Aktivnosti u okviru Berlinskog procesa

Milica Božanić, pomoćnik direktora Agencije, u Sektoru za međunarodnu saradnju, učestvuje u programu „Bezbednost, Zapadni Balkan i Ujedinjeno Kraljevstvo: saradnja u cilju identifikovanja zajedničkih izazova“. Sastanak se održava u okviru Berlinskog procesa, a cilj je da se podstakne diskusija vezana za ključne pretnje vladavini prava i razmene iskustva. Milica Božanić […]
20/10/2017

Ambasador SAD u poseti Agenciji

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa sastala se danas sa ambasadorom SAD Kajlom Skatom i Džefri Skarinom atašeom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Saglasili su se da je rad nezavisnih institucija od izuzetnog značaja za razvoj svakog demokratskog društva. Kršikapa se zahvalila ambasadoru SAD na dosadašnjoj podršci […]
19/10/2017

Inicijativa Agencije za dopune zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih u organima javne vlasti – u delu koji se odnosi na regulisanje sukoba interesa

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi inicijativu za dopune Zakona o državnim službenicima, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i drugih zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih […]
19/10/2017

U poseti Agenciji kolege iz crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije

U dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravi troje kolega iz Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore. Tokom posete, kolege iz Crne Gore će razgovarati sa zaposlenima u stručnoj službi Agencije i to o iskustvima u održavanju aplikativnog softvera i elektronske arhive, kao i o iskustvima u statističkom izveštavanju […]
13/10/2017

Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije organizovaće deset okruglih stolova širom Srbije u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji. Okrugli stolovi na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ biće realizovani […]
11/10/2017

Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije

 U okviru dvodnevne posete Rimu, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, Rafaeleom Kantoneom. Razgovor je vođen u svetlu dosadašnjih rezultata postignutih na osnovu Protokola o saradnji koji je potpisan pre dve godine, kao i o daljem […]